Vraag niet naar een meeting, maar naar interesse!

 

Tijd is iets dat we allemaal te weinig hebben. Dus tijd vragen aan iemand voor wie jij onbekend bent, triggert eerder weerstand op dan verlangen en de kans dat je de meeting krijgt is dus minder groot.

Interesse daarentegen wordt op een andere manier gepercipieerd. Interesse is niet iets dat we “te weinig” hebben. Interesse kan als het ware onuitputtelijk zijn, en daarom zal een aankoper daar makkelijker positief op antwoorden als hij effectief interesse heeft.

De kunst is dus de prospect zijn interesse te doen uitdrukken in plaats van naar tijd te vragen. En eenmaal daarin geslaagd, is de kans dat je vervolgens een meeting krijgt veel groter.

Tips nodig over hoe je dit concreet kan doen?

Download hier alvast 10 heel concrete voorbeeldzinnen die je quasi letterlijk kan gebruiken in je email campagnes of bij het telefonisch prospecteren.